Et af anlægsgartnerens vigtigste arbejdsområder er selve anlægsentreprenør-arbejdet - "alt det grove", som går forud for, at det egentlige gartnerarbejde med udformning, indretning, beplantning, såning mv. kan begynde.

Hos Green har vi gjort meget ud af at udvikle optimale arbejdsmetoder og sammensætte en alsidig og velegnet maskinpark til netop dette formål.

Blandt vore specialer på området kan nævnes:

Læs mere herom på Green's hjemmeside: www.bjarnegreen.dk!